Doradztwo podatkowe

    Usługi doradztwa podatkowego świadczymy na zasadzie stałej współpracy lub doraźnego zlecenia, a w ramach tych usług oferujemy:

  • udzielanie porad i opinii w sprawach podatkowych,
  • sprawdzanie prawidłowości rozliczeń podatkowych podmiotów (audyt podatkowy),
  • opracowywanie strategii podatkowej działalności lub poszczególnnych przedsięwzięć gospodarczych,
  • sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych, skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • reprezentowanie naszych klientów w sprawach podatkowych przed organami podatkowymi oraz NSA,


Doradztwo finansowo - księgowe

W ramach tych usług proponujemy m.in. konsultacje:

  • z zakresu bieżącej działalności gospodarczej oraz
  • przy podejmowaniu decyzji o przekształceniu, zmianie formy prawnej, połączeniu lub podziale podmiotów gospodarczych jak również obsługę tych przedsięwzięć.