KontaktBiuro Biegłych Rewidentów "FINEX" Spółka z o.o.
Adres firmy:
80-244 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 82
Tel. (058) 322 51 58, (058) 322 51 59
Faks (058) 322 51 59
E-mail: finex@finex.pl