Prowadzenie ksiąg rachunkowych

    Księgi rachunkowe podmiotów gospodarczych prowadzimy przy wykorzystaniu sprawdzonych programów komputerowych. Prowadząc księgi rachunkowe przejmujemy od klienta ciężar sporządzania deklaracji podatkowych oraz innej sprawozdawczości wynikającej z ksiąg. Staramy się również ograniczyć czas poświęcany przez klienta na kontakty z urzędami do minimum.