Ubezpieczenie

    Nasze w pełni profesjonalne podejście do powierzonych nam zadań oraz odpowiedzialność za nie pozwala nam wykluczyć wystąpienia zdarzeń nieprzewidywalnych.

W celu zabezpieczenia Państwa przed takimi zdarzeniami (np. losowymi) ubezpieczyliśmy naszą działalność w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń SA.